Kultura organizacyjna

Photo By Krakenimages

Kultura organizacyjna jest jednym z ważniejszych elementów zarządzania w każdej firmie. Pojęcie to na naszym rynku jest stosunkowo nowe. Kilkadziesiąt lat temu nikt nie zastanawiał się nad kulturą organizacji – wówczas przedsiębiorstwa prowadzone były niczym odbite od jednej i tej samej kalki. Po przemianach ustrojowych i gospodarczych, gdy na polskie rynki coraz bardziej zaczął wkraczać kapitał zagraniczny, to odbiło się to również na systemach organizacyjnych przedsiębiorstw.

Czym w zasadzie jest kultura organizacyjna?

Jeżeli chodzi o definicję słownikową kultury organizacyjnej, to można znaleźć kilka wyjaśnień tego pojęcia. W największym skrócie można określić ją jako zbiór uniwersalnych norm i wartości jednolitych dla wszystkich pracowników firmy. Takie jasne zdefiniowanie podglądów i obyczajów panujących w miejscu pracy przyczynia się znacznie do zacieśnienia więzi między samymi pracownikami i do większego stopnia integracji społecznej w firmie.


Jak zostać liderem w dziale sprzedaży? Zobacz szkolenie: zarządzanie sprzedażą


Elementy składowe kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest składową wielu elementów. Należą do nich na przykład wizja firmy, system wartości czy też właściwa aranżacja miejsca pracy. Aby cała maszyna działała poprawnie, nie może zawieść żaden z jej trybików. W przypadku gdy system wartości będzie stał w sprzeczności z wizją firmy, wówczas powstanie chaos i nikt nie będzie wiedział jakimi zasadami w pracy ma się kierować.

Z pozoru proste stworzenie narracji kultury organizacyjnej jest zadaniem niebywale skomplikowanym, które mona powierzyć jedynie doświadczonej kadrze kierowniczej. Warto również dbać o nieustanny rozwój w tym temacie chociażby poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Szkolenie z zarządzania kulturą w przedsiębiorstwie

Chcąc efektywnie prowadzić firmę, warto zastanowić się nad uczestnictwem w specjalistycznym szkoleniu, którego tematyka poświęcona jest właśnie kulturze organizacyjnej. Szkolenia takie przeznaczone są przede wszystkim dla właścicieli firm oraz dla kadry zarządzającej, choć nic nie stoi też na przeszkodzie aby mógł w nich wziąć udział każdy chętny.