Komunikacja werbalna

two men and four women meeting in office

Komunikacja to klucz w zachowaniu poprawnej operacyjności przedsiębiorstwa. To na jakim poziomie utrzymywane są nasze relacje ma wpływ na to jak komunikujemy się z innymi współpracownikami, a ponadto przekłada się na jakość wykonywanej pracy.

Przyjrzyjmy się więc bliżej samej komunikacji, jak i jej znaczeniu dla przedsiębiorstwa. W większości średnie i duże przedsiębiorstwa, są zbudowane z licznych komórek organizacyjnych odpowiadających za poszczególne elementy. W ten oto sposób całość jest w stanie funkcjonować jak i realizować powierzone zadania. Komunikacja między poszczególnymi osobami jest kluczowa.

To w jakim tempie przesyłamy między sobą informację może przełożyć się na wyniki przedsiębiorstwa, oraz zdolność do utrzymania rentowności. W wielu sytuacjach informacja ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych działań, więc jeśli jej nie ma możemy podjąć złą decyzję. Mamy więc doskonały przykład zastosowania komunikacji w firmach. Obecnie jednak o wiele bardziej skupiamy się na komunikacji cyfrowej.
Choć w porównaniu do werbalnej (jeśli mamy blisko naszego rozmówcę) to jest ona znacznie wolniejsza, to jednak zapewnia większe bezpieczeństwo dla obu stron. Innymi słowy pozwala ona na potwierdzenie tego co przekazaliśmy i żadna ze stron nie może się w żaden sposób „wykręcić” od użytych słów i przekazanych informacji.

Werbalna komunikacja ma serie wad, które rekompensują nowoczesne źródła komunikacji. Mowa tutaj o potrzebie dobrego słyszenia się przez obu rozmówców, jak i odpowiedniego formułowania zdań by były one zrozumiałe i sensowne. Z drugiej jednak strony nie możemy w pełni odrzucać werbalnej komunikacji.

Powodem tego jest jej formalny charakter i łatwość w używaniu. Ponadto aktualnie wciąż można wyczuć, że niektóre sprawy lepiej jest załatwiać poprzez rozmowę. Możliwe, że wynika to z naszych przekonań jakie powstały podczas naszego wychowania. Niemniej jednak komunikacja w firmach jest bardzo ważna i nigdy nie można o niej zapominać, jak i dopuszczać do sytuacji jakie skutkowały by jej zaburzeniem.