Kompendium Project Managera – nowe szkolenia w dziedzinie zarządzania projektami

three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard

Obecnie na rynku oferowane są przeróżne typy szkoleń zawodowych. Jednymi z wartych uwagi są szkolenia z zarządzania projektami, wśród których szczególnie wyróżnia się tzw. „Kompendium Project Managera”.

Program opisywanego szkolenia przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących zdobyć kompleksową i szeroką wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami są zatem wszelkiego rodzaju specjaliści ds. zarządzania projektami oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania. Szkolenie takie pozwala uzyskać certyfikat agilepm foundation.

Celem opisywanego szkolenia jest zapoznanie wszystkich uczestników z różnego rodzaju metodami i technikami skutecznego oraz sprawnego zarządzania projektami stanowiącymi najlepszy możliwy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów (finansowych, rzeczowych, ludzkich, informacyjnych), ograniczeń i osiągnięcia zakładanych wcześniej rezultatów.

Wiodącym celem scrum szkolenia jest przedstawienie wszystkim uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie planowania i kontrolowania projektów, zarządzania zmianą oraz ryzykiem przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi.


Chcesz rozwinąć swoje kompetencje menadżerskie? Sprawdź: akademia menedżera


Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich bardzo łatwą adaptacje we własnej organizacji m. in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter w pełni i całkowicie autorski. Został opracowany na bazie własnych, szerokich doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Trener podczas szkolenia będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania projektem czerpiąc inspirację z takich metod jak: PMBoK, PRINCE2, AGILE, SCRUM m. in. przy wykorzystaniu: techniki analizy ścieżki krytycznej, techniki opartej na produktach, analizy powiązań logicznych między działaniami, zdarzeniami lub decyzjami.

W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów organizacji i osiągnięcia oczekiwanych korzyści.